BALV

Graag nodigt het bestuur u uit voor een Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV) op donderdag 6 februari aanstaande om 20.30 uur in het clubhuis van Ludenti.

 

 

Het bestuur heeft op deze BALV twee voorstellen waarover een besluit genomen dient te worden.

 

  1. Het afsluiten van een nieuw drankencontract en het sluiten van een nieuwe gebruikersovereenkomst installaties

  2. Onze plannen tot aanpassingen aan de bar en de keuken

 

Ad. 1
De afgelopen weken zijn gespreken gevoerd met Bavaria over een nieuw biercontract. In de toekomst willen wij ook frisdranken via deze leverancier afnemen. Verder is onderhandeld over het in bruikleen nemen van een nieuwe tapinstallatie en koelinstallatie(s). Het resultaat van de onderhandelingen leggen wij graag voor goedkeuring aan de leden voor.

 

Ad. 2
Enige tijd terug is een start gemaakt met het restylen van ons clubhuis. Tijdens de werkzaamheden, die inmiddels zijn gestart, is het plan opgevat om door te pakken en ook de bar en de keuken aan te pakken. Het betreft deels noodzakelijk onderhoud en aanpassingen in verband met de vervanging van de tapinstallatie en koelinstallatie(s). Deels betreft het ook aanpassingen om ons clubhuis verder te verfraaien.

 

Wij roepen de leden bijeen om hen over onze plannen te informeren, de achtergronden toe te lichten en om goedkeuring te vragen onze plannen uit te voeren.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

 

Erwin Hollestelle
Voorzitter

 

 

 

Bijlage:               Agenda BALV 6 februari 2020

 

Nieuws Overzicht