Lidmaatschap, contributie & entreegelden

Voor de seniorleden gelden de volgende tarieven in 2018:

  Senioren Studenten Jongsenior Donateur
Leeftijd in 2019 > 21 jaar   18-21  
Geboortejaren - 1997   1998-2001  
Contributie 175 125 125 25
Inschrijfgeld 26 26 0 0

Voor de jeugdleden gelden de volgende tarieven in 2018:

  Oudere Jeugd Jeugd Jongste Jeugd
Leeftijd in 2019 10-17 7-9 4-6
Geboortejaren 2002-2009 2010-2011 2012-
Contributie  105 70 0
Inschrijfgeld 0 0 0

Ledentaken

Als vereniging hechten we er grote waarde aan om een vereniging voor en door leden te zijn. Daarom verwachten we van elk seniorlid (m.u.v. de donateurs) dat hij of zij zich inzet voor de vereniging. Dit kan op heel veel manieren: door lid te zijn van een commissie, door bardienst te lopen, door mee te helpen bij het parkonderhoud, door mee te helpen bij het organiseren van een feest of ander evenement enz. Ieder lid dient per seizoen 3 ledentaken te verrichten. Indien u hieraan niet voldoet, wordt de contributie per gemiste ledentaak met 30 euro verhoogd. 

Lidmaatschapsjaar

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De tennisbanen van Ludenti zijn geopend van 1 april t/m 31 oktober. Daarnaast kan er in de winter gebruik worden gemaakt van de redcourt tennisbanen bij de watertoren. 

Training

Bij het volgen van training is lidmaatschap verplicht. Voor eenmalige introductiecursussen (bijvoorbeeld balvaardigheid voor de jeugd) kan het bestuur van deze regel afwijken

Gezinskorting

Bij meerdere personen geldt een gezinskorting van 20% op de contributie, vanaf het derde persoon dat lid is binnen het gezin. Deze korting geldt alleen voor inwonende junior- en jongseniorleden van wie de onderhoudskosten voor rekening van de ouders komen.

 Betaalwijze

Graag innen wij de contributie incasso. Dit is voor de vereniging het meest praktisch en voor u kost dit de minste moeite. Indien u geen gebruik wilt maken van automatische incasso dan brengt de vereniging 10 euro administratiekosten in rekening. Wilt u de contributie laten incasseren? Klik dan  hier. Vermeld hierbij uw rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening. Indien kan worden geïncasseerd voor meerdere huisgenoten, dan verzoeken wij u dat ook te vermelden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Bij het aanmelden moet u een digitale foto ten behoeve van uw KNLTB pas aanleveren via het website formulier. Klik  hier om u aan te melden.

Opzegging

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Dan kan. Dit dient plaats te vinden vòòr 1 januari voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie (Ludenti, Postbus 151, 3940 AD, Doorn of via administratie@ludenti.nl). Bij latere opzeggingen zijn wij helaas genoodzaakt de contributie voor het lopende jaar alsnog te innen.

Donaties

Ludenti is altijd blij met donateurs. Donaties minimaal € 25,00 per jaar.

Introducees

De kosten voor introducees zijn € 3,50 per halve dag. Ook is er een vakantieweekkaart voor € 20,00. Kosten kunnen afgerekend worden aan de bar (alleen per pin).