Algemene Ledenvergadering 2020

Graag nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Doornse TV Ludenti. De vergadering, eerder uitgesteld vanwege het Coronavirus, vindt plaats op donderdagavond 25 juni a.s. om 19.30 uur.

Digitaal:
Per 24 april 2020 is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden (de corona-spoedwet). Deze wet staat het verenigingen toe om hun ALV volledig digitaal te organiseren.

Omdat het nog steeds niet is toestaan met grote groepen in één ruimte te zijn, kiezen wij ervoor van deze mogelijkheid gebruik te maken. De ALV op 25 juni zal dus via internet, via het video conferencing platform ZOOM plaatsvinden.

Deelnemen kan zo vanuit huis, via een tablet of laptop voorzien van een front camera, microfoon en speakers (of koptelefoon). 

Aanmelden:
Voor meer informatie over hoe het allemaal precies werkt, een inlogcode en een wachtwoord voor deelname aan de vergadering via ZOOM, verzoeken we je om je vooraf aan te melden via
bestuur@ludenti.nl.

Agenda
De agenda tref je aan als bijlage bij deze mail. Vragen of opmerkingen over de agenda of de genoemde agendapunten, ontvangen wij graag uiterlijk maandag 22 juni eveneens via bestuur@ludenti.nl.

Wij gaan ervan uit je hiermee correct te hebben geïnformeerd en zien je aanmelding voor de ALV op 25 juni graag per omgaande tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Erwin Hollestelle
Voorzitter

Downloads:

Nieuws Overzicht