Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van de Doornse Tennisvereniging Ludenti gevestigd aan de Woestduinlaan 74a te Doorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40478457, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan privacy@ludenti.nl.

Omdat u lid wordt van onze vereniging wordt u automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB). Wij verwijzen wij u naar de website van de KNLTB voor hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens: https://www.knltb.nl/privacy-statement/

De gegevens van onze leden worden beheerd met het online administratie pakket van AllUnited. Wij verwijzen u naar de website van AllUnited voor hoe zij omgaan met persoonsgegevens: https://www.allunited.nl/privacyverklaring/

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en welke derden (een selectie van) deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid wilt/ kan worden

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geslacht

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   IBAN nummer

·   Pasfoto

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u geen lid wordt worden uw gegevens binnen 6 maanden verwijderd.

NVT

Het aangaan en administreren van een lidmaatschaps-overeenkomst

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geslacht

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens Geslacht

·   IBAN nummer

·   Pasfoto

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Boekhouder

·   Accountant

·   Belastingdienst


Het verrichten en versturen van aankopen, bijvoorbeeld clubkleding

 

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geslacht

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   (Kleding)maat

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Producent

·   Vervoerder

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geslacht

·   Leeftijd

·   E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

·   E-marketingtools

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

·   Sponsoren

·   Andere verenigingen

Samenwerking met de tennisschool in het licht van activiteiten en tennis clinics

 

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geslacht

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Toestemming

Zolang men aangemeld is.

·   Trainers en/of tussenpersonen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens zijn niet naar individuele personen te herleiden.

 

·   Websitebeheerder

·   Analytics tools

 

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geslacht

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

 

Het bestuur en de commissies binnen de Vereniging werken met Enterprise Software van Microsoft (back office). Hoe de privacy gewaarborgd is leest u in de Gebruikersovereenkomst Microsoft: https://docs.microsoft.com/nl-nl/legal/gdpr

CookiesEen cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om bezoekers meer service te bieden bij het bezoeken van onze website(s), die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derdenZonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevensU hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap kunt u aangeven of uw gegevens bewaard mogen worden (voor lustrum activiteiten) of dat ze verwijderd/geanonimiseerd dienen te worden.Beveiliging persoonsgegevensDe Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

MinderjarigenIndien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websitesDe website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleidDe Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

ContactgegevensIndien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Klacht over de verwerking van uw PersoonsgegevensNatuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.