Automatische Externe Defibrillator (AED)

Een AED is een apparaat dat wordt ingezet bij slachtoffers van een hartstilstand. De AED dient alleen ingezet te worden onder begeleiding van een deskundige hulpverlener.
 
Wat je moet doen als een persoon in elkaar zakt

1. Controleer het bewustzijn

 • Schud voorzichtig aan de schouders en vraag duidelijk hoorbaar: ‘Gaat het?’
 • Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer.
 • Roep omstanders om hulp (om de AED op te halen en om eventueel mee te reanimeren)

2. Bel direct 112 (of laat iemand bellen)

 • Vertel de operator dat het om een medisch spoedgeval gaat.
 • De operator verbindt je door met de medewerker van de meldkamer ambulance. Vertel  wie je bent, om wie het gaat en waar je bent:
   
  • Hoofdlocatie: Clubhuis Tennisvereniging Ludenti - Woestduinlaan 74a in Doorn (Na de klapdeuren hoofdingang, meteen links)
  • Watertorenbanen: Woestduinlaan 55 in Doorn (Achterkant Wachthuisje)

 • Leg de telefoon op speaker naast het hoofd van het slachtoffer.
 • De medewerker van de meldkamer schakelt de hulpdiensten en begeleidt je door de volgende stappen. De belangrijkste vragen van de medewerker gaan over de ademhaling en de hartslag.

3. Begin zelf met reanimeren als de medewerker je dat adviseert

 • In afwachting van de hulpverleners dien je dan zelf te beginnen met reanimeren. De medewerker (nog steeds aan de telefoon!) begeleidt je bij iedere stap. Het gaat dan om hartmassage, mond-op-mond beademing en zonodig het aansluiten van de AED op het slachtoffer.
 • Is er geen contact meer met de medewerker, volg dan de instructies op de AED apparatuur* 
 • De hulpdienst die er als eerste is neemt het over indien nodig.

* De AED apparatuur is voorzien van een pincode. De pincode is bekend bij de trainers van BK, bij Grietje Kamminga en Ellis Kraaij. Is er geen code beschikbaar, aarzel dan niet en forceer de toegang tot de apparatuur.