ALV op woensdag 15 maart 2023

Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op:  

Woensdagavond 15 maart om 19:30 uur in ons Ludenti clubhuis. 

Bijgaand tref je de agenda voor die avond aan. De notulen van de vorige ALV staan op de Ludenti website en zijn te vinden via deze link  

Graag vragen we jouw aandacht nog voor twee agendapunten: 

  • Tijdens de ALV kan het bestuur decharge verleend krijgen, waarna bestuursleden opnieuw benoemd worden. De positie van Voorzitter is al een jaar niet gevuld en ook de positie van Penningmeester komt vacant. Zie bijgevoegde flyer. Als één van deze functies niet gevuld wordt, dan zijn er te weinig bestuursleden over om een bestuur te vormen en komt onze club zonder bestuur te zitten. Mocht je het leuk vinden om één van deze functies te vervullen, dan is nu het moment om het te doen! 

  • Daarnaast zal er gestemd worden over het voorstel een traject in gang zetten om twee padelbanen op de plaats van onze huidige baan 1 te realiseren. Als bijlage vind je alvast de informatie die we voorafgaand aan de stemming zullen bespreken. De te nemen stappen, de impact voor de club en een kostenoverzicht worden behandeld. LET OP: het is niet mogelijk om per volmacht te stemmen. Alleen de aanwezige leden op de ALV kunnen stemmen! 

Kortom, een belangrijke ALV! Hopelijk zien we je op woensdag 15 maart. 

Hartelijke groet, 

Jaap Pieter, Michel en Jurgen 

Bestuur van DTV Ludenti 

Downloads:

Nieuws Overzicht