Informatie nieuwe banen

 Begin december 2022 is door Wijnbergen Sportbouw gestart met de vervanging van baan 2 t/m 5. Zoals bekend is Gravel op Afschot aangelegd. Deze banen worden binnenkort klaar gemaakt voor het zomerseizoen, zodat hierbij de start van het tennisseizoen 2023 gespeeld kan worden. Ons seizoen start in het weekend van 25 & 26 maart 2023  met  een feestelijke heropening en het ouder-kind toernooi op 26 maart.
 
Gelijk na de opening op maandag 27 maart start Tennisbouw met de vervanging van baan 1 + baan 7 t/m 9. Hier leggen wij de ondergrond Matchclay aan.
De aannemer verwacht - bij normale weersomstandigheden - een periode van circa 6 weken nodig te hebben. Voor de aanleg zijn de temperaturen overdag idealiter hoger dan 10 graden. 
Een planning die pas later in het jaar start is ongunstig omdat wij dan het hele seizoen baan 1 niet tot onze beschikking hebben, niet om vrij te spelen maar ook niet voor het Ludenti Open of de Clubkampioenschappen. 
 
In deze periode is het voor elk lid en onze tennisleraren van Bogstra & Kockx schipperen met de beschikbare banen. Als bestuur hebben wij getracht de pijn te verzachten en zoveel mogelijk in gelijke mate te verdelen. Zonder aanpassing en inschikken van een ieder gaat dit niet lukken.
 
Wat betekent dit concreet?
Vanaf de start op 27 maart a.s. t/m de verwachte oplevering medio mei 2023 hebben wij slechts 5 gravelbanen beschikbaar. Hoe lossen wij dat op?
 • Het zomerlesseizoen start op 19 maart. Deze week hebben wij gewoon baan 7 tm 9 nog beschikbaar. Daarna volgen 5 weken dat wij in de hal trainen, waarbij de eerste 3 weken er kans is op uitval. Dit hangt af in hoeverre de tennisgroepjes nog gebruik maken van een winterhuur in de hal. Het gebruik van de hal levert geen verhoging van de lesprijs 2023 op. Bijkomend voordeel van deze planning is dat er eind april al een vakantieweek is en deze week les vrij is.
 • Competitieweekenden Senioren:
  • Vrijdagavond: zoals de voorgaande jaren worden er banen gehuurd in de hal en zijn er banen beschikbaar bij LTV Maarn
  • Zaterdag en zondag: de gravelbanen achter de hal zijn voor ons beschikbaar 
 • Competitieweekenden Junioren:
  • De KNLTB is verzocht rekening te houden met onze beperkte beschikbaarheid en voor ons meer uitwedstrijden te plannen
  • De gravelbanen achter de hal of ban en in de hal zijn voor ons beschikbaar
 • Vrij spelen:
  • Op weekdagen op 5 gravelbanen, vanaf 19 uur alleen voor Senioren
  • Op elke dinsdag (19 - 21 uur) zijn er 2 banen beschikbaar voor Toss
  • Tijdens competitieweekenden:
   • Vrijdagavond: geen (gelijk aan voorgaande jaren)
   • Zaterdag en zondag: wij doen ons uiterste best om 1 baan beschikbaar te houden. Dat kan van weekend tot weekend verschillen afhankelijk hoeveel thuiswedstrijden voor Senioren en Junioren de KNLTB ons geeft
 
Nieuws Overzicht